Project Name

Miscellaneous evaluation or testing instruments-Supplies, Poland-Lublin, Ref No:2018/S 032-070981

Award Details

Contract Award Information:Miscellaneous evaluation or testing instruments,Machines and apparatus for testing and measuring,
Purchaser Details: Przewozy Regionalne Spółka z o. o. w Warszawie, Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie, PL, danuta.perkowska@p-r.com.pl, https://www.polregio.pl
Contractor Details: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kolejnictwa KOLTECH sp. z o.o., ul. Osiedle Rzemieślnicze 28,Bydgoszcz 85-758, PL, ,
Notice Reception Id: 18-070175-001
Notice Deletion Date: 2018-05-24
Available Language: PL
Supplies Contract - 070981-2018
Directive Value: 2004/17/EC
CPV: 38900000,38540000
Ref Num: 070981-2018
Notice Data: 2018/S 032-070981, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070981-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Miscellaneous evaluation or testing instruments, 79 000,00
CodIf Data: 20180213, Utilities entity, Contract award without prior publication, European Union, Not applicable, Lowest price, Railway services, 01506
Additional Information: W postępowaniu o udzielenie zamówienia na część 4 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z unieważnieniem tej części postępowania zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki na podstawie art 134 ust 1 w związku z art.67 ust1 pkt 4 ustawy pzp

Различни видове инструменти за оценка или изпитване Полша Lublin
Různé hodnotící a zkušební přístroje Polsko Lublin
Diverse måle- og testapparatur Polen Lublin
Bewertungs- und Testinstrumente Polen Lublin
Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών Πολωνία Lublin
Instrumentos de evaluación o ensayo diversos Polonia Lublin
Mitmesugused hindamis- ja testimisseadmed Poola Lublin
Erilaiset arviointi- ja testausvälineet Puola Lublin
Instruments divers d'évaluation ou de test Pologne Lublin
Miscellaneous evaluation or testing instruments Pholainn, an Lublin
Razni instrumenti za mjerenje ili ispitivanje Poljska Lublin
Különféle értékelő- vagy vizsgálóeszközök Lengyelország Lublin
Strumenti vari di valutazione o prova Polonia Lublin
Įvairūs vertinimo arba tyrimo prietaisai Lenkija Lublin
Dažādi vērtējuma un pārbaudes instrumenti Polija Lublin
Strumenti varji għall-ittestjar jew l-evalwazzjoni il-Polonja Lublin
Diverse apparatuur voor beoordeling en testen Polen Lublin
Różne przyrządy do badań lub testowania Polska Lublin
Instrumentos diversos de avaliação ou ensaio Polónia Lublin
Diverse instrumente de evaluare şi de testare Polonia Lublin
Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje Poľsko Lublin
Razni instrumenti za ocenjevanje ali testiranje Poljska Lublin
Diverse mät- och provinstrument Polen Lublin

Przewozy Regionalne Spółka z o. o. w Warszawie, Oddział Lubelski z siedzibą w Lublinie, ul. Gazowa 4, Lublin, 20-406, PL, Danuta Perkowska-Kaczor, Grażyna Kłys, danuta.perkowska@p-r.com.pl, https://www.polregio.pl, , , , , , , , , Dostawa stanowiska do testowania i napraw czuwaków, stanowiska do testowania i napraw generatorów SHP w taborze kolejowym oraz testera elektromagnesów lokomotywowych w taborze kolejowym, SUPPLIES, , , , 2017/S 190-390378,4 03-12-2017 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kolejnictwa KOLTECH sp. z o.o. ul. Osiedle Rzemieślnicze 28 Bydgoszcz 85-758 Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers