Project Name

Forestry services-Services, Poland-Jeziory, Ref No:2018/S 031-068892

Award Details

Contract Award Information:Forestry services,
Purchaser Details: Wielkopolski Park Narodowy, PL, [email protected], http://www.wielkopolskipn.pl
Contractor Details: Zakład Usług Lesnych Dab-Kar, ul. Leszczynska 29,Mosina 62-050, PL, ,
Notice Reception Id: 18-068169-001
Notice Deletion Date: 2018-05-23
Available Language: PL
Contract Type: Services
Directive Value: 2004/18/EC
CPV: 77200000
Ref Num: 068892-2018
Notice Data: 2018/S 031-068892, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068892-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Forestry services, 550 061,75
CodIf Data: 20180212, Other, Open procedure, European Union, Not applicable, The most economic tender, Environment, 01303
Additional Information:
Wielkopolski Park Narodowy, Mosina, Jeziory, 62-050, PL, Maciej Czarnecki, [email protected], http://www.wielkopolskipn.pl, , ENVIRONMENT, , , , , , , Zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego planowane do wykonania w 2018 roku, SERVICES, 27Y, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w roku 2018 w zakresie: hodowli lasu, w tym prace na szkółce leśnej, ochrony ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych, ochrony ekosystemów wodnych, ochrony zwierząt i roślin, remontów dróg, administracji budynków, ochrony przeciwpożarowej, udostępniania parku dla turystyki, ochrony zwierząt łownych, cięć przebudowy, pielęgnacyjnych i sanitarnych, regulacji stanu posiadania oraz innych zadań wynikających z zakresu rocznych zadań ochronnych., 550 061,75, 1 cena 60
2 ilosc pilarzy 40
, 3/37/2/17, 3/37/2/17, , Zakład Usług Lesnych Dab-Kar, ul. Leszczynska 29, Mosina, , Warszawa, Warszawa Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Access
Get Instant FREE Access to 1 Million tenders.

Testimonials

  We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.  
Gigabyte Technologies

  We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.  
Adarsh Printers