Tender Details
Notice Title Work in Estonia Study of the Experience and Satisfaction of the Process of Choosing the Right Ears for 2019
Tender Number 204101
Purchaser Enterprise Development Foundation (90006006)
More Detail Work in Estonia Study of the Experience and Satisfaction of the Process of Choosing the Right Ears for 2019
Title of procurement : work in estonia study of the experience and satisfaction of the process of choosing the right ears for 2019
Short description of the procurement : work in estonia program quantitative research among foreigners working in estonia and employers recruiting them.
The procurement is accompanied by : Contract award
CPV Code : Basic codeAdditional codes79310000-0 Market research services
International limit : Does not exceed the public procurement threshold
Offer deadline and time : 22.01.2019 15:30
Closing Date 2019-01-22


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

Public Procurement Register 4.0.0-2018.10.29

Work in Estonia sihtrühmade välisvärbamise protsessi kogemuse ja rahulolu uuring 2019

  • Viitenumber: 204101
  • Hankija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (90006006)
  • Menetluse liikLihthange
  • Avaldatud: 7.01.2019 13:30
  • Pakkumuste esitamine: 22.01.2019 15:30
  • Seisundalustatud

Üldandmed

Hanke üldandmed annavad kiire ülevaate hanke objekti olemusest. Olulised andmed hanke kohta on ka järgnevatel hanke alusandmete töölehtedel ja hankes avaldatud teadetes.

Work in Estonia sihtrühmade välisvärbamise protsessi kogemuse ja rahulolu uuring 2019

Work in Estonia programmi raames kvantitatiivsed uuringud Eestis töötavate välismaalaste ja neid värbavate tööandjate seas.

Hankelepingu sõlmimine

Klassikaline

Teenused

Ei ületa riigihanke piirmäära

Lihthange

Jah

Üheetapiline

Jah

PõhikoodTäiendkoodid
79310000-0 Turu-uuringu teenused

Ei

Jah

Jah

22.01.2019 15:30

Kestus kuudes

6

Aire Vihu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (90006006)

Lasnamäe tn 2, 11412, Tallinn, Eesti

Aire Vihu

+372 6279779

aire.vihu@eas.ee