Tender Details
Notice Title Subscribing to State Pensions, Allowances and Home Delivery Services
Tender Number 202858
Purchaser State Support Center (70007340)
More Detail Subscribing to State Pensions, Allowances and Home Delivery Services
Title of procurement : subscribing to state pensions, allowances and home delivery services
Short description of the procurement : The object of the contract is the home delivery service of state pensions, benefits and benefits (hereinafter benefits), which includes processing of data files containing sensitive personal data, transfer of benefits based on them and disbursement to persons residing in the Republic of Estonia for 24 (twenty-four) calendar monthsfrom the entry into force of the contract.
The procurement is accompanied by : Conclusion of a framework agreement
CPV Code : Basic codeAdditional codes64121000-0 Miscellaneous courier services
International limit : Exceeds the international limit
Offer deadline and time : 5.02.2019 16:30
Closing Date 2019-02-05


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

Public Procurement Register 4.0.0-2018.10.29

Riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukande teenuse tellimine

  • Viitenumber: 202858
  • Hankija: Riigi Tugiteenuste Keskus (70007340)
  • Menetluse liikAvatud hankemenetlus
  • Avaldatud: 7.01.2019 13:30
  • Pakkumuste esitamine: 5.02.2019 16:30
  • Seisundalustatud

Üldandmed

Hanke üldandmed annavad kiire ülevaate hanke objekti olemusest. Olulised andmed hanke kohta on ka järgnevatel hanke alusandmete töölehtedel ja hankes avaldatud teadetes.

Riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukande teenuse tellimine

Hankelepingu esemeks on riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste (edaspidi Hüvitiste) kojukande teenus, mis hõlmab delikaatseid isikuandmeid sisaldavate andmefailide töötlemist, nende alusel Hüvitiste kojukannet ja väljamaksmist Eesti Vabariigis elavatele isikutele 24 (kahekümne nelja) kalendrikuu jooksul alates hankelepingu jõustumisest.

Raamlepingu sõlmimine

Raamleping ühe pakkujaga

Klassikaline

Teenused

Ületab rahvusvahelist piirmäära

Avatud hankemenetlus

PõhikoodTäiendkoodid
64121000-0 Mitmesugused kulleriteenused

Ei

Jah

Jah

5.02.2019 16:30

Kestus kuudes

24

KATRE ILLAK

Riigi Tugiteenuste Keskus (70007340)

Lõkke tn 4, 10122, Tallinn, Eesti

KATRE ILLAK

+372 6638213

katre.illak@rtk.ee


Eesti Töötukassa (74000085)

Lasnamäe tn 2, 11412, Tallinn, Eesti

KATRE ILLAK

+372 6638213

katre.illak@rtk.ee


Sotsiaalkindlustusamet (70001975)

Endla tn 8, 15092, Tallinn, Eesti

KATRE ILLAK

+372 6638213

katre.illak@rtk.ee