Tender Details
Notice Title Jogevamaa Pajusi Vald Unvilja Aj F2 Rekonstrueerimistoeoe Il4225
Tender Number 204223
Purchaser Elektrilevi O (11050857)
More Detail Jogevamaa Pajusi Vald Unvilja Aj F2 Rekonstrueerimistoeoe Il4225
Title of procurement : jogevamaa pajusi vald unvilja aj f2 rekonstrueerimistoeoe il4225
Short description of the procurement : nb! if the tenderer has no choice of radio buttons, the contracting authority considers that the tenderer has made "yes" choices by submitting a tender, except in the case of reliance on the funds of another person and selection of the joint tenderers. a.
The procurement is accompanied by : Contract award
CPV Code : Basic codeAdditional codes45310000-3 Electrical installation work
International limit : Does not exceed the threshold for simple procurement
Offer deadline and time : 15.01.2019 12:30
Closing Date 2019-01-15


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

Public Procurement Register 4.0.0-2018.10.29

Jõgevamaa Pajusi vald Unvilja AJ F2 rekonstrueerimistöö IL4225

  • Viitenumber: 204223
  • Hankija: Elektrilevi OÜ (11050857)
  • Menetluse liikVäikehange
  • Avaldatud: 7.01.2019 18:30
  • Pakkumuste esitamine: 15.01.2019 12:30
  • Seisundalustatud

Üldandmed

Hanke üldandmed annavad kiire ülevaate hanke objekti olemusest. Olulised andmed hanke kohta on ka järgnevatel hanke alusandmete töölehtedel ja hankes avaldatud teadetes.

Jõgevamaa Pajusi vald Unvilja AJ F2 rekonstrueerimistöö IL4225

NB! Pakkujal tuleb valida „Täida andmed vormil". Juhul kui pakkujal jääb raadionuppude valik tegemata, siis loeb hankija, et pakkuja on teinud pakkumuse esitamisega „Jah“ valikud, v.a teise isiku vahenditele tuginemise ja ühispakkujate valiku korral. Tööde üleandmise tähtaeg on 30.05.2019. a.

Hankelepingu sõlmimine

Võrgustik

Ehitustööd

Ei ületa lihthanke piirmäära

Väikehange

Üheetapiline

Jah

PõhikoodTäiendkoodid
45310000-3 Elektripaigaldustööd

Ei

Jah

Jah

15.01.2019 12:30

Kestus kuudes

4

Maila Vahtra

Elektrilevi OÜ (11050857)

Kadaka tee 63/1, 12915, Tallinn, Eesti

Maila Vahtra

maila.vahtra@elektrilevi.ee