Tender Details
Notice Title Mid-Term Evaluation of the "Administrative Force" Priority Axis
Tender Number 204232
Purchaser State Chancellery (70004809)
More Detail Mid-Term Evaluation of the "Administrative Force" Priority Axis
Title of procurement : mid-term evaluation of the "administrative force" priority axis
Short description of the procurement : the objective of the mid-term evaluation is to assess the achievement of the first two objectives of the management capacity priority axis and the implementation and effectiveness of the activities funded to meet these objectives, while taking into account other activities for similar purposes.
The procurement is accompanied by : Contract award
CPV Code : Basic CodeAdditional Codes73210000-7 Research Consulting Services
International limit : Does not exceed the public procurement threshold
Offer deadline and time : 28.01.2019 18:30
Closing Date 2019-01-28


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

Public Procurement Register 4.0.0-2018.10.29

Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine

  • Viitenumber: 204232
  • Hankija: Riigikantselei (70004809)
  • Menetluse liikLihthange
  • Avaldatud: 7.01.2019 18:30
  • Pakkumuste esitamine: 28.01.2019 18:30
  • Seisundalustatud

Üldandmed

Hanke üldandmed annavad kiire ülevaate hanke objekti olemusest. Olulised andmed hanke kohta on ka järgnevatel hanke alusandmete töölehtedel ja hankes avaldatud teadetes.

Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine

Vahehindamise eesmärk on anda hinnang haldusvõimekuse prioriteetse suuna kahe esimese eesmärgi täitmisele ning nende eesmärkide täitmiseks rahastatud tegevuste rakendamisele ja tulemuslikkusele, arvestades seejuures ka teisi sarnastel eesmärkidel tehtavaid tegevusi.

Hankelepingu sõlmimine

Klassikaline

Teenused

Ei ületa riigihanke piirmäära

Lihthange

Jah

Üheetapiline

Jah

PõhikoodTäiendkoodid
73210000-7 Uurimise nõustamisteenused

Ei

Jah

Jah

28.01.2019 18:30

Kestus kuudes

6

ANNI KATKOSILD

Riigikantselei (70004809)

Rahukohtu tn 3, 15161, Tallinn, Eesti

ANNI KATKOSILD

+372 6935635

anni.katkosild@riigikantselei.ee