Tender Details
Notice Title Repair of working houses, canteen, kitchen, storage, staff houses and fences
Tender Number 20191135781 - 00
Purchaser QUANG PHUOC QUOC NAM JOINT STOCK COMPANY
Address Viet Nam
[Disclaimer : For Exact Organization/Tendering Authority details, please refer the tender notice.]
CountryViet Nam
More Details Repair of working houses, canteen, kitchen, storage, staff houses and fences
Name of project :Repairing working houses, cafeteria, kitchen, warehouse, staff houses and fences for Tien Phuoc Forest Protection Station
KHLCNT Number :20191134076
Details of capital :State budget in 2019
Bid security amount:VND 3,000,000 (Three million Vietnamese Dong only)
Duration of contract :30 days
Last Date of Submission : 23/11/2019 15:00
Closing Date 2019-11-23


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

Nội dung TBMT

Nội dung TBMT


THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU
Ghi chú: Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu cấp siêu nhỏ, nhỏ (theo quy định của pháp luật doanh nghiệp) tham gia đấu thầu
 Hình thức thông báo Đăng lần đầu
 Loại thông báo Thông báo thực
THÔNG TIN CHUNG
 Số TBMT 20191135781   -   00 Thời điểm đăng tải  13/11/2019 13:54
 Số hiệu KHLCNT 20191134076
 Tên KHLCNT Sửa chữa nhà làm việc, nhà ăn, bếp, kho, nhà ở nhân viên và tường rào cho Trạm Kiểm lâm Tiên Phước
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z084156 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN PHƯỚC QUẢNG NAM
 Điện thoại liên hệ 0987226421 - 0987226421
 Chủ đầu tư Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, địa chỉ; Thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, điện thoại: 0235 3856668
 Tên gói thầu Sửa chữa nhà làm việc, nhà ăn, bếp, kho, nhà ở nhân viên và tường rào
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Sửa chữa nhà làm việc, nhà ăn, bếp, kho, nhà ở nhân viên và tường rào cho Trạm Kiểm lâm Tiên Phước
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2019
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
 Phương thức hợp đồng Trọn gói
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 13/11/2019 - 13:54 Đến ngày  23/11/2019 - 15:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu
BẢN THỎA THUẬN LIÊN DOANH
 Kiểu liên danh Phân công công việc
 Thời điểm kết thúc nộp 23/11/2019 - 15:00
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 23/11/2019 - 15:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 219.271.000 VND (Hai trăm mười chín triệu hai trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn)
 Loại tiền chuyển đổi Vietnamese Dong Tại ngân hàng  Vietcombank
 Thời điểm lấy tỉ giá 23/11/2019 - 15:00
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 3.000.000 VND (Ba triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hình thức Bảo lãnh dự thầu
 Tên ngân hàng
 Số tài khoản nhận tiền Tên tài khoản 
 Địa điểm nộp tiền
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
ban ve.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 Quan tâm Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trên Hệ thống bằng trình duyệt Internet Explorer để sử dụng chức năng Quan tâm gói thầu này.
 Làm rõ E-HSMT