Tender Details
Notice Title Survey of evaporation of unwanted chemicals from hand-held toys for children over 3 years
Tender Number 2019-308255
Purchaser MILJ0DIREKTORATET
Address Miljødirektoratet
999 601 391
Brattørkaia 15B
Trondheim
7010
NO
Kontaktperson: Anne Line Filtvedt
E-post: anne.line.filtvedt@miljodir.no
NUTS-kode: NO - NORGE

Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: http://www.miljodirektoratet.no
Nettsted Kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/profile/NO/999601391


Website https://kgv.doffin.no/ctm/company/companyinformation/profile/no/999601391
Email_Id anne.line.filtvedt@miljodir.no
More Detail Tenders are invited for Survey of evaporation of unwanted chemicals from hand-held toys for children over 3 years
Short description : The purpose of this project is to identify the extent to which toys contain substances with undesirable properties that evaporate so that children can be exposed.
CPV Code : 19500000 - Rubber and plastic materials
Tenders Expire date : 2019-10-09
Closing Date 2019-10-09


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

Tender Document

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Miljødirektoratet
999 601 391
Brattørkaia 15B
Trondheim
7010
NO
Kontaktperson: Anne Line Filtvedt
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.miljodirektoratet.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Ytterligere informasjon finnes på:  
https://tilbudsportal.miljodirektoratet.no/Forside/Detaljer?anskaffelseId=171
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kartlegging av avdampning av uønskede kjemikalier fra håndholdte leketøy for barn over 3 år
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

19500000  -  Gummi- og plastmaterialer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Formålet med dette prosjektet er å kartlegge i hvilken grad leketøy inneholder stoffer med uønskede egenskaper som damper av slik at barn kan eksponeres.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 300000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Trondheim
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med dette prosjektet er å kartlegge i hvilken grad leketøy inneholder stoffer med uønskede egenskaper som damper av slik at barn kan eksponeres.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 09.10.2019  /  Slutt: 02.03.2020

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  09.10.2019
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.09.2019