Tender Details
Notice Title Rental of trucks and machines (Skien municipality)
Tender Number 2019-314256
Purchaser SKIEN KOMMUNE
Address Skien kommune
938 759 839
Postboks 158
Skien
3701
NO
Kontaktperson: Frank Arne Hermansen
E-post: frankarne.hermansen@skien.kommune.no
NUTS-kode: NO034 - Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Skien

Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://www.skien.kommune.no/


Website 759 839
Email_Id frankarne.hermansen@skien.kommune.no
More Detail Tenders are invited for Rental of trucks and machines (Skien municipality)
Short description : The competition concerns the leasing of machines and trucks to the Municipality of Skien for construction and maintenance assignments. Breeding missions are not part of this competition. It is also not the execution of complete water works (and other municipal technical maintenance tasks), where it is carried outSeparate competition. The suppliers are therefore free to choose which Contract Groups to tender for.
CPV Code : 45000000 - Construction
Tenders Expire date : 2019-10-16
Closing Date 2019-10-16


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

Tender Document

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Skien kommune
938 759 839
Postboks 158
Skien
3701
NO
Kontaktperson: Frank Arne Hermansen
NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Skien
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.skien.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afyzqpqjnp&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Innleie av lastebiler og maskiner (Skien kommune)
Referansenummer:  19/5
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Konkurransen gjelder innleie av maskiner og lastebiler til Skien kommune for oppdrag i anleggs- og vedlikeholdsdrift. 
Brøyteoppdrag er ikke en del av denne konkurransen. Det er heller ikke utførelse av komplette VA- arbeider( og andre kommunaltekniske vedlikeholdsoppdrag), hvor det blir gjennomført separat konkurranse.
Leverandørene står altså fritt til å velge hvilke Kontraktgrupper det skal gis tilbud på.
Avtalens varighet er 2 år med mulighet for prolongering 1+1 år.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

42418000  -  Anleggsmaskiner til løfting, håndtering, lasting eller lossing
45500000  -  Utleie av entreprenørmateriell og -utstyr med operatør
60181000  -  Utleie av lastebiler med sjåfør
60182000  -  Utleie av anleggsmaskiner med sjåfør
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Skien
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Konkurransen gjelder innleie av maskiner og lastebiler til Skien kommune for oppdrag i anleggs- og vedlikeholdsdrift. 
Brøyteoppdrag er ikke en del av denne konkurransen. Det er heller ikke utførelse av komplette VA- arbeider( og andre kommunaltekniske vedlikeholdsoppdrag), hvor det blir gjennomført separat konkurranse.
Leverandørene står altså fritt til å velge hvilke Kontraktgrupper det skal gis tilbud på.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 15.11.2019  /  Slutt: 15.11.2021

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  16.10.2019
Lokal tid:  14:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afyzqpqjnp
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.09.2019