Tender Details
Notice Title OVS2019-038 Market analysis for used trams
Tender Number 2019-310839
Purchaser OSLO VOGNSELSKAP AS
Address Oslo Vognselskap AS
991005226
Postboks 1879 Vika
Oslo
0124
NO
Kontaktperson: Nina Gjøen
Telefon: +47 41500016
E-post: nina.gjoen@vognselskapet.no
NUTS-kode: NO - NORGE
Sted: hele Norge

Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: https://permalink.mercell.com/112899246.aspx
Nettsted Kjøperprofil: http://www.vognselskapet.no/


Website http://www.vognselskapet.no/
Email_Id nina.gjoen@vognselskapet.no
More Detail Tenders are invited for OVS2019-038 Market analysis for used trams
Short description : Oslo Vognflagap AS (hereinafter referred to as "Oslo Vognflagap" or "Client") hereby invites to open bidding competition following voluntary announcement of the acquisition of assistance for the preparation of an analysis of the buyer market for used fixed assets.the material that Oslo needs to transport the subway and tram passengers in a customer-friendly, efficient and environmentally friendly way. The company is also a competence organization for efficient management and renewal of the fleet. The expertise of the Oslo Carrier Company will contribute to the right decisions for owners,users and partners in the public transport family. Oslo`s core business is to acquire, finance, rent and manage subway cars and trams for use in the Oslo region.
CPV Code : 79310000 - Market Analysis
Tenders Expire date : 2019-10-10
Closing Date 2019-10-10


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

Tender Document

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oslo Vognselskap AS
991005226
Postboks 1879 Vika
Oslo
0124
NO
Kontaktperson: Nina Gjøen
Telefon: +47 41500016
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.vognselskapet.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/112899246.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

OVS2019-038 Markedsanalyse for brukte trikker
Referansenummer:  OVS2019-038
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

79310000  -  Markedsanalyse
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oslo Vognselskap AS (heretter benevnt "Oslo Vognselskap" eller "Oppdragsgiver") innbyr herved til åpen tilbudskonkurranse etter frivillig kunngjøring for anskaffelse av bistand til utarbeidelse av en analyse av kjøpermarked for brukte anleggsmidler.
Oslo Vognselskap er en profesjonell eier av det vognmateriellet som Oslo trenger for å frakte t-banens og trikkens passasjerer på en kundevennlig, effektiv og miljøvennlig måte. Selskapet er også en kompetanseorganisasjon for effektiv forvaltning og fornyelse av vognparken. Oslo Vognselskaps kompetanse skal bidra til riktige beslutninger for eiere, brukere og samarbeidspartnere i kollektivtrafikkfamilien.
Oslo Vognselskaps kjerneoppgaver er å anskaffe, finansiere, leie ut og forvalte t-banevogner og trikker til bruk i Osloregionen.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 250000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

34622100  -  Passasjervogner til sporveier
71241000  -  Gjennomførlighetsstudie, rådgivningstjeneste, analyse
72221000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med forretningsanalyser
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oslo har bestilt 87 nye trikker, som skal fases inn i perioden 2022 til 2024. Trikkene skal bidra til økt kollektivkapasitet i Oslo og erstatte 40 eldre trikker av typen SL79 og 31 trikker av typen SL95.
Trikkene som fases ut av drift (totalt 71 trikker) vurderes solgt. For å etablere et godt beslutningsgrunnlag, ønsker Oslo Vognselskap å knytte til seg en uhildet rådgiver som kan avgi en uavhengig markedsanalyse. Konsulenten skal analysere markedet for brukte trikker, herunder transaksjonshistorikk (historiske salg), definere salgsobjekt(ene) og hva som må eller kan inngå i et eventuelt salg (vedlikeholdsprogram, opplæring, reservedeler, dokumentasjon etc.). Videre skal det foretas en nærmere vurdering av de ulike markedsaktørene.
Oppdragstaker skal levere en rapport som besvarer følgende spørsmål:
- Finnes det et marked for SL79
- Finnes det et marked for SL95Det skal rapporteres på fremdrift i arbeidet, tre ganger i løpet av oppdragsperioden.
Sluttrapporten skal leveres 16. desember 2019, eller tidligere.
Sluttrapporten skal leveres elektronisk. Som en del av rapporten skal det utarbeides et sammendrag der hovedfunnene oppsummeres. Språket skal være både engelsk og norsk.
Det er viktig at analysen er oppdatert for Oslo Vognselskaps etterfølgende bruk. Det kan være aktuelt å bestille en oppdatering av rapporten, for eksempel dersom det tar lang tid fra rapporten er ferdigstilt til det treffes beslutning om et eventuelt salg.
Utstyret som vurderes solgt er nærmere beskrevet i Vedlegg 1, "Utstyrsliste".
 Oppdraget er nærmere beskrevet i Vedlegg 2, "Oppdragsbeskrivelse og kravspesifikasjon".
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 250000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 11.10.2019  /  Slutt: 16.12.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  10.10.2019
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk, Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.09.2019