Tender Details
Notice Title Procurement - Insurance Brokerage, 2019
Tender Number 2019-390875
Purchaser ALESUND KOMMUNE
Address Ålesund kommune
942 953 119
Keiser Wilhelmsgate 11
Ålesund
6003
NO
Kontaktperson: Marthe Alnes Aarøe
Telefon: +47 70162031
E-post: marthe.aaroe@alesund.kommune.no
NUTS-kode: NO053 - Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund

Internettadresse(r): Nettsted oppdragsgiver: http://www.alesund.kommune.no


Website 42 953 119
Email_Id marthe.aaroe@alesund.kommune.no
More Detail Tenders are invited for Procurement - Insurance Brokerage, 2019
Short description : The purpose of the acquisition is to cover the need for insurance brokerage services. It is assumed that the broker conducts competition on all types of insurance, with the exception of pension insurance, to participating municipalities with associated municipal enterprises / AS / foundations / IKS.cost-effective and optimal insurance solutions, and the assignment must be carried out in an efficient, independent and professional manner in accordance with good brokering practice.
CPV Code : 66518100 - Insurance Broker Services
Tenders Expire date : 2019-10-16
Closing Date 2019-10-16


[Disclaimer: The above text is machine translated. For accurate information kindly refer the below original document.]

Tender Document

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Ålesund kommune
942 953 119
Keiser Wilhelmsgate 11
Ålesund
6003
NO
Kontaktperson: Marthe Alnes Aarøe
Telefon: +47 70162031
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.alesund.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=aftqxhixaf&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse - Forsikringsmegling, 2019
Referansenummer:  19/4587
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

66518100  -  Forsikringsmeglertjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er å dekke behovet for forsikringsmeglingstjenester. Det forutsettes at megler gjennomfører konkurranse på alle typer forsikring, med unntak av pensjonsforsikringer, til deltakende kommuner med tilhørende kommunale foretak/AS/stiftelser/IKS.
Meglertjenestene skal frembringe kostnadseffektive og optimale forsikringsløsninger, og oppdraget skal gjennomføres på en effektiv, uavhengig og profesjonell måte i henhold til god meglerskikk.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1500000  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

66000000  -  Finansielle- og forsikringsformidlingstjenester
66510000  -  Forsikringstjenester
66518000  -  Forsikringsmeglings- og agenttjenester
66518200  -  Forsikringsbyråtjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
I kommunene: Fjord, Giske, Sula og (nye) Ålesund.
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å dekke behovet for forsikringsmeglingstjenester. Det forutsettes at megler gjennomfører konkurranse på alle typer forsikring, med unntak av pensjonsforsikringer, til deltakende kommuner med tilhørende kommunale foretak/AS/stiftelser/IKS.
Meglertjenestene skal frembringe kostnadseffektive og optimale forsikringsløsninger, og oppdraget skal gjennomføres på en effektiv, uavhengig og profesjonell måte i henhold til god meglerskikk.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1500000  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 24
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Opsjon på forlengelse ytterligere 2 år.
Waco Forsikringsmegling AS har nylig gjennomført forsikringsanbud for deltakende kommuner. Det er i anbudet tatt hensyn til kommunesammenslåing. Forsikringene vil gjelde fra 01.01.2020 til og med 31.12.2021 med opsjon for ytterligere 1 + 1 år.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen med dialog med leverandørene.
Dialog både i form av rettinger og avklaringer, samt reelle forhandlinger. Oppdragsgiver vil treffe endelig
beslutning om dialog etter tilbudsfristens utløp.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  16.10.2019
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/aftqxhixaf
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.09.2019