Project Name

Software package and information systems-Services, Poland-Radom, Ref No:2018/S 031-068946

Award Details

Contract Award Information:Software package and information systems,Information systems and servers,Electronic data exchange services,
Purchaser Details: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, PL, szp@uthrad.pl, www.uniwersytetradom.pl
Contractor Details: PCG Academia Sp. z o.o., Jasionka 954F,Jasionka 36-002, PL, ,
Notice Reception Id: 18-069986-001
Notice Deletion Date: 2018-05-24
Available Language: PL
Contract Type: Services
Directive Value: 2004/18/EC
CPV: 48000000,48800000,64216110
Ref Num: 068946-2018
Notice Data: 2018/S 031-068946, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068946-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Software package and information systems, 2 199 780,00
CodIf Data: 20180213, Other, Open procedure, European Union, Not applicable, The most economic tender, Education, 01303
Additional Information:
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29, Radom, 26-600, PL, Edyta Białczak, szp@uthrad.pl, www.uniwersytetradom.pl, , EDUCATION, , , , , , , Budowa Zintegrowanego Systemu E-usług (ZSE) w ramach projektu „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim” wraz z zakupem serwerów z systemami operacyjnymi, backupem, zasilaniem, instalacją i konfiguracją., SERVICES, 7, Budowa Zintegrowanego Systemu E-usług (ZSE) w ramach projektu „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim” wraz z zakupem serwerów z systemami operacyjnymi, backupem, zasilaniem, instalacją i konfiguracją. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa SIWZ, 2 199 780,00, 1 Cena brutto oferty 50
2 Ocena techniczna 40
3 Gwarancja 10
, ZP-10u/17/E, ZP-10u/17/E, , PCG Academia Sp. z o.o., Jasionka 954F, Jasionka, Projekt „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu celem świadczenia e-usług podnoszących dostępność, jakość i efektywność kształcenia w województwie mazowieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 II osi priorytetowej Wzrost e-potencjału Mazowsza, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza (typ projektów - Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych), Działanie 2.1. E-usługi,, , Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers