Project Name

Sewage, refuse, cleaning and environmental services-Services, Poland-Lipno, Ref No:2018/S 032-070956

Award Details

Contract Award Information:Sewage, refuse, cleaning and environmental services,
Purchaser Details: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., PL, , http://puklipno.pl
Contractor Details: Eco-Speed Sp. z o.o., Kominy 6A,Brodnica 87-300, , ,
Notice Reception Id: 18-072707-001
Notice Deletion Date: 2018-05-25
Available Language: PL
Contract Type: Services
Directive Value: 2004/18/EC
CPV: 90000000
Ref Num: 070956-2018
Notice Data: 2018/S 032-070956, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070956-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Sewage, refuse, cleaning and environmental services, 3 333 333,33
CodIf Data: 20180214, Other, Open procedure, European Union, Not applicable, The most economic tender, General public services, 01303
Additional Information:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 47, Lipno, 87-600, PL, Krzysztof Wajer, , http://puklipno.pl, , GENERAL_PUBLIC_SERVICES, , , , , , , Zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gmin położonych w odległości powyżej 45 km od składowiska odpadów w Lipnie, SERVICES, , 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o., usługi polegającej na zbieraniu i transporcie odpadów komunalnych od osób fizycznych i prawnych z terenu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Załącznik do SIWZ określa również szczegółowe informacje na temat rodzaju pojemników z których będzie odbywał się odbiór odpadów oraz wymogi dotyczące posiadanego przez Wykonawcę sprzętu oraz inne niezbędne do spełnienia wymogi., 3 333 333,33, 1 Cena 60
2 Termin płatności faktury 40
, PUK.341-16PN/2017, PUK.341-16PN/2017, , Eco-Speed Sp. z o.o., Kominy 6A, Brodnica, , Warszawa, Warszawa Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers