Project Name

Research services-Services, Poland-Olsztyn, Ref No:2018/S 032-070954

Award Details

Contract Award Information:Research services,
Purchaser Details: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, PL, sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl
Contractor Details: , , , , ,
Notice Reception Id: 18-072389-001
Notice Deletion Date: 2018-05-25
Available Language: PL
Contract Type: Services
Directive Value: 2004/18/EC
CPV: 73110000
Ref Num: 070954-2018
Notice Data: 2018/S 032-070954, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070954-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Research services,
CodIf Data: 20180214, Regional or local Agency/Office, Open procedure, European Union, Not applicable, The most economic tender, Environment, 01303
Additional Information:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, Olsztyn, 10-437, PL, Iwona Raczyk, sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl, REGIONAL_AGENCY, ENVIRONMENT, , , , , , , Wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyz hydrologicznych siedlisk dla nieleśnych, SERVICES, 12, Przedmiotem zamówienia jest:, , 1 cena 60
2 doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - eksperta hydrobiologa, hydrogeologa lub pokrewne 40
, WOF-OA.082.2.2017.IR, WOF-OA.082.2.2017.IR, 1, , , , Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą., Warszawa, Warszawa Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers