Project Name

Portable computers-Supplies, Poland-Nowy Sącz, Ref No:2018/S 030-066503

Award Details

Contract Award Information:Portable computers,Desktop computer,Laser printers,Multimedia equipment,Network equipment,
Purchaser Details: Miasto Nowy Sącz, PL, zzp@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl
Contractor Details: Suntar Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b,Tarnów 33-100, PL, ,
Notice Reception Id: 18-065855-001
Notice Deletion Date: 2018-05-20
Available Language: PL
Contract Type: Supplies
Directive Value: 2004/18/EC
CPV: 30213100,30213300,30232110,32322000,32420000
Ref Num: 066503-2018
Notice Data: 2018/S 030-066503, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:066503-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Portable computers, 136 788,00
CodIf Data: 20180209, Regional or local authority, Open procedure, European Union, Not applicable, The most economic tender, General public services, 01203
Additional Information:
Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, Nowy Sącz, 33-300, PL, Wojciech Dobosz lub inny pracownik Zespołu Zamówień Publicznych, zzp@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl, REGIONAL_AUTHORITY, GENERAL_PUBLIC_SERVICES, , , , , , , Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektów pn.: „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” oraz „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, SUPPLIES, , I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i multimedialnego oraz oprogramowania na potrzeby realizacji projektów pn.: „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” oraz „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020., 136 788,00, 1 cena 60
2 wydłużenie okresu gwarancji 30
3 skrócenie terminu realizacji zamówienia 10
, ZZP.272.680.2017, ZZP.272.680.2017, 1, Suntar Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5b, Tarnów, Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie” oraz „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Warszawa, Warszawa Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers