Project Name

Laboratory reagents-Supplies, Poland-Grudziądz, Ref No:2018/S 031-068746

Award Details

Contract Award Information:Laboratory reagents,Diagnostic devices,Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses),
Purchaser Details: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego, PL, , www.przetargi.bieganski.org
Contractor Details: DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51,Warszawa 02-495, PL, ,
Notice Reception Id: 18-067540-001
Notice Deletion Date: 2018-05-23
Available Language: PL
Contract Type: Supplies
Directive Value: 2004/18/EC
CPV: 33696500,33124100,38000000
Ref Num: 068746-2018
Notice Data: 2018/S 031-068746, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068746-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Laboratory reagents, 808 773,64
CodIf Data: 20180212, Other, Open procedure, European Union, with participation by GPA countries, Not applicable, The most economic tender, Health, 01203
Additional Information:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, Grudziądz, 86-300, PL, Alina Pieniak, Teresa Kaniecka, , www.przetargi.bieganski.org, , HEALTH, , , , , , , Dostawa spektrometru, materiałów zużywalnych, krążków, podłoży, odczynników, testów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatów, SUPPLIES, , Przedmiotem zamówienia są: dostawa spektrometru, sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych, krążków, podłoży, odczynników, testów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatów – zgodnie z formularzem cenowym oraz opisem technicznym, stanowiącymi Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej SIWZ, 808 773,64, 1 Cena 100 % - dotyczy zadań: od 5 do 26 100
2 Cena 60 % - dotyczy zadań: od 1 do 4 60
3 Parametry techniczne i funkcjonalne 40 % - dotyczy zadań: od 1 do 4 40
, Z/34/PN/17, Z/34/PN/17, Dostawa spektrometru, materiałów zużywalnych, krążków, podłoży, odczynników, testów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatów, DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, Warszawa, , Warszawa, Warszawa Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers