Project Name

Forestry services-Services, Poland-Krościenko nad Dunajcem, Ref No:2018/S 031-068891

Award Details

Contract Award Information:Forestry services,
Purchaser Details: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko, PL, kroscienko@krakow.lasy.gov.pl, www.kroscienko.krakow.lasy.gov.pl
Contractor Details: Usługi Leśne Jolanta Barczak, Szczawnica,Szlachtowa 34-460, PL, ,
Notice Reception Id: 18-067744-001
Notice Deletion Date: 2018-05-23
Available Language: PL
Contract Type: Services
Directive Value: 2004/18/EC
CPV: 77200000
Ref Num: 068891-2018
Notice Data: 2018/S 031-068891, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068891-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Forestry services, 1 813 900,83
CodIf Data: 20180212, Other, Open procedure, European Union, Not applicable, The most economic tender, Other, 01303
Additional Information:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krościenko, ul. Trzech Koron 4, Krościenko nad Dunajcem, 34-450, PL, Krzysztof Witeczek, Tomasz Dziedzic, kroscienko@krakow.lasy.gov.pl, www.kroscienko.krakow.lasy.gov.pl, , , Gospodarka Leśna., , , , , , Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwo Krościenko w latach 2018-2021, SERVICES, 27Y, Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z zmianami – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania, zrywki i manipulacji drewna w tym wyrób drewna kłodowanego, zagospodarowania, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej oraz szkółkarstwa a także pozostałe prace związane z gospodarką leśną, których wykonanie w formie usług jest niezbędne dla realizacji zadań gospodarczych oraz właściwego funkcjonowania gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Krościenko do wykonania w latach 2018 - 2021., 1 813 900,83, 1 Cena 60
2 Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia 20
3 Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia 20
, ZG.270.2.3.2017, ZG.270.2.3.2017, ZG.270.2.3.2017, Usługi Leśne Jolanta Barczak, Szczawnica, Szlachtowa, , Warszawa, Warszawa Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers