Project Name

Forestry management services-Services, Poland-Radom, Ref No:2018/S 031-068912

Award Details

Contract Award Information:Forestry management services,Forest inventory services,Forest sectoral planning services,Environmental Impact Assessment (EIA) services other than for construction,
Purchaser Details: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, PL, , http://www.radom.lasy.gov.pl
Contractor Details: Przedsiębiorstwo Państwowe – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Radomiu, ,Radom 26-600, PL, ,
Notice Reception Id: 18-069397-001
Notice Deletion Date: 2018-05-24
Available Language: PL
Contract Type: Services
Directive Value: 2004/18/EC
CPV: 77231000,77231400,77231900,90711400
Ref Num: 068912-2018
Notice Data: 2018/S 031-068912, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:068912-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Forestry management services, 4 912 920,00
CodIf Data: 20180213, Other, Open procedure, European Union, Not applicable, The most economic tender, Environment, 01303
Additional Information:
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, Radom, 26-600, PL, , , http://www.radom.lasy.gov.pl, , ENVIRONMENT, leśnictwo, , , , , , Sporządzenie projektów planów urządzania lasu oraz opracowań siedliskowych dla nadleśnictw RDLP wRadomiu, SERVICES, 27Y, Przedmiotem zamówienia są usługi, w podziale na trzy części, w ramach których należy wykonać:, 4 912 920,00, 1 Cena 60
2 Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób realizujących prace urządzeniowe, siedliskoweifitosocjologiczne 20
3 Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia 10
4 Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi 10
, EZ.270.2.4.2017, EZ.270.2.4.2017, , Przedsiębiorstwo Państwowe – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Radomiu, , Radom, , Warszawa, Warszawa Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers