Project Name

Construction work for water and sewage pipelines-Works, Poland-Łask, Ref No:2018/S 032-070971

Award Details

Contract Award Information:Construction work for water and sewage pipelines,
Purchaser Details: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., PL, mpwik@mpwik-lask.pl, http://mpwik-lask.pl
Contractor Details: Unieważniono Postępowanie ze Względu iż cena Najkorzystniejszej Oferty Przewyższa Kwotę, Którą Zamawiający Zamierza Przeznaczyć na Sfinansowanie Zamówienia, , , , ,
Notice Reception Id: 18-070056-001
Notice Deletion Date: 2018-05-24
Available Language: PL
Works Contract - 070971-2018
Directive Value: 2004/17/EC
CPV: 45231300
Ref Num: 070971-2018
Notice Data: 2018/S 032-070971, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070971-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Construction work for water and sewage pipelines, 0,00
CodIf Data: 20180213, Utilities entity, Open procedure, European Union, Not applicable, The most economic tender, Water, 01406
Additional Information:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация Полша Łask
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí Polsko Łask
Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger Polen Łask
Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen Polen Łask
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης Πολωνία Łask
Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales Polonia Łask
Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Poola Łask
Vesi- ja viemäriputkien rakennustyöt Puola Łask
Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance Pologne Łask
Construction work for water and sewage pipelines Pholainn, an Łask
Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju Poljska Łask
Víz- és szennyvízvezetékek építése Lengyelország Łask
Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie Polonia Łask
Vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynų tiesimo darbai Lenkija Łask
Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi Polija Łask
Xogħol tal-kostruzzjoni tal-linji tal-pajpijiet ta’ l-ilma u tad-drenaġġ il-Polonja Łask
Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater Polen Łask
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Polska Łask
Construção de condutas para água e águas residuais Polónia Łask
Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă Polonia Łask
Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie Poľsko Łask
Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake Poljska Łask
Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar Polen Łask

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Tylna 9, Łask, 98-100, PL, , mpwik@mpwik-lask.pl, http://mpwik-lask.pl, , , , , , , , , „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie wraz z przykanalikami do granic nieruchomości”., WORKS, , , , 2017/S 213-443565,1 21-12-2017 Unieważniono Postępowanie ze Względu iż cena Najkorzystniejszej Oferty Przewyższa Kwotę, Którą Zamawiający Zamierza Przeznaczyć na Sfinansowanie Zamówienia Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers