Project Name

Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork-Works, Poland-Włocławek, Ref No:2018/S 032-070778

Award Details

Contract Award Information:Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork,Sewerage work,Pipeline-design services,
Purchaser Details: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku, PL, przetargi@mpwik.wloclawek.pl, www.mpwik.wloclawek.pl
Contractor Details: Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta sp. j., Nieznanowice 50,Gdów 32-420, PL, ,
Notice Reception Id: 18-071846-001
Notice Deletion Date: 2018-05-25
Available Language: PL
Contract Type: Works
Directive Value: 2004/18/EC
CPV: 45230000,45232410,71322200
Ref Num: 070778-2018
Notice Data: 2018/S 032-070778, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070778-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork, 15 497 692,50
CodIf Data: 20180214, Other, Open procedure, European Union, Not applicable, The most economic tender, Environment, 01103
Additional Information:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku, ul. Toruńska 146, Włocławek, 87-800, PL, Mieczysław Małkiewicz, przetargi@mpwik.wloclawek.pl, www.mpwik.wloclawek.pl, , ENVIRONMENT, publiczne usługi związane z produkcją i dystrybucją wody pitnej oraz kanalizacją i oczyszczaniem ścieków, , , , , , Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 3, WORKS, , 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i przebudowie istniejących kanałów sanitarnych i deszczowych o łącznej długości około 18,807 km oraz renowacji i wymianie studni kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Włocławek w ulicach: Bukowa, Zdrojowa, Wolność, Leśna, Ostrowska, Żytnia, Pogodna, Żwirowa, Toruńska, Hoża, Promienna, Targowa, Borowska, Witosa, Kraszewskiego, Młynarska, Energetyków, Wierzbowa, Plac Kolanowszczyzna, Starodębska, PCK, pl. Staszica, Jodłowa, Reymonta, Nowomiejska, Weselna, Ptasia, Planty I, Łanowa, Stawowa, Bagienna, Chmielna, Wodna, Hubala, Starzyńskiego, Korczaka, Olszowa, Kapitulna, Fredry, Dziewińska, Planty, Biskupia, Łazienna, Szczęśliwa, Bojańczyka, Jagiellońska, Żelazne Wody, Szpitalna, Piwna, Kręta, Kryniczna, Ceglana, Wieniecka, Zapiecek, Polna, Okrężna, Stodólna., 15 497 692,50, 1 Cena 95
2 Okres gwarancji 5
, 71/3822/2017, 71/3822/2017, 71/3822/2017, Firma Handlowo-Usługowa Instbud Stanisław Boguta sp. j., Nieznanowice 50, Gdów, Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap", Warszawa, Warszawa Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers