Project Name

Added-value database services-Services, Poland-Piotrków Trybunalski, Ref No:2018/S 032-070926

Award Details

Contract Award Information:Added-value database services,
Purchaser Details: Powiat Piotrkowski, PL, przetargi@powiat-piotrkowski.pl, http://www.powiat-piotrkowski.pl
Contractor Details: GISonLine Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szlak 65/901A,Kraków 31-153, PL, ,
Notice Reception Id: 18-070774-001
Notice Deletion Date: 2018-05-24
Available Language: PL
Contract Type: Services
Directive Value: 2004/18/EC
CPV: 72321000
Ref Num: 070926-2018
Notice Data: 2018/S 032-070926, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070926-2018:TEXT:PL:HTML
, PL, PL, Added-value database services,
CodIf Data: 20180213, Regional or local authority, Open procedure, European Union, Not applicable, The most economic tender, General public services, 01303
Additional Information:
Powiat Piotrkowski, ul. Dąbrowskiego 7, Piotrków Trybunalski, 97-300, PL, Alicja Zys, przetargi@powiat-piotrkowski.pl, http://www.powiat-piotrkowski.pl, REGIONAL_AUTHORITY, GENERAL_PUBLIC_SERVICES, , , , , , , Dostawa baz danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej” dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) w Piotrkowie Trybunalskim w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w Powiecie Piotrkowskim”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 /zamówienie podzielone na Części/, SERVICES, , 3.1 Informatyzacja bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1a pkt. 3 ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 poz. 1629 z późn. zm.), , 1 Cena 60
2 Okres gwarancji 40
, IM.272.53.2017.AZ, IM.272.53.2017.AZ, Część I, GISonLine Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szlak 65/901A, Kraków, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt Nr WND-RPLD.07.01.02-10-0011/16-00 pn. „Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w Powiecie Piotrkowskim”, Warszawa, Warszawa Purchase Country


Click here to Log In
If you are registered member, kindly login to view full details of this tender notice.

Click here to Register
If you are not registered member, kindly click on Register and enjoy our services.Free Trial
Get Access to 1 Million Global tenders.

Testimonials

*   We are proud to inform that the services of Tendersontime have been of great help in developing our business.   *
Gigabyte Technologies

*   We get daily opportunities of relevant tenders from Tendersontime and we are happy.   *
Adarsh Printers